Reklamation

Oplever du mod forventning problemer med et produkt, så har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte IOT Eksperten og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

IOT Eksperten indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Reklamation kan foretages ved at kontakte os på enten [email protected] eller på tlf +45 71 994 993.

Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

Hvis du er erhvervsdrivende og – i strid med punkt 1 – har brugt IOT Ekspertens netbutik (www.ioteksperten.dk) til indkøb af varer, ydes du kun 30 dages reklamationsret.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som erhvervsdrivende straks kontakte IOT Eksperten, efter at en fejl eller mangel konstateres.

Du har som erhvervsdrivende i øvrigt pligt til at foretage en undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Læs alle vores handelsbetingelser her.