Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse betingelser er gældende for forbrugere ved handel på https://ioteksperten.dk.
Bemærk, at https://ioteksperten.dk alene er for forbrugere. ønsker du at handle som erhvervsdrivende, kan du kontakte IOT Eksperten på telefon +45 71 994 993 eller på [email protected].

Ved bestilling af varer via https://ioteksperten.dk bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

2. Afgivelse af ordre

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside, er ikke en juridisk bindende aftale. IOT Eksperten har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.

Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Alle kontrakter indgås på dansk.

IOT Ekspertens netbutik https://ioteksperten.dk er alene for forbrugere. ønsker du at handle som erhvervsdrivende, kan du kontakte IOT Eksperten på telefon +45 71 994 993 eller på e-mail [email protected]. Ved bestilling af varer via IOT Ekspertens netbutik (https://ioteksperten.dk) bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

3. Annulering af ordre

Har du ikke modtaget en bindende ordrebekræftelse/faktura fra IOT Eksperten, og er din ordre endnu ikke effektueret af IOT Eksperten, kan du annullere din ordre ved at kontakte os på enten [email protected] eller på telefon +45 71 994 993.

Er varerne pakket/afsendt af IOT Eksperten, har du stadig mulighed for at fortryde købet. Se punkt 8.

4. Personpolitik

Ifølge Persondataloven har IOT Eksperten pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.
IOT Eksperten behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor Home Automation. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang der købes en vare på https://ioteksperten.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
IOT Eksperten registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

5. Priser

Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og inklusiv 25% moms.

Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne.

Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.

6. Betaling

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visakort, Mastercard eller ved netbank-overførsel. Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og https://ioteksperten.dk.

7. Forsendelse og levering

IOT Eksperten bestræber sig på at afsende de varer, du har bestilt, inden for 1-5 hverdage (på varer sendt med pakkepost), efter at vi har modtaget din bestilling, med mindre andet er aftalt i købsprocessen.

Det fremgår af de enkelte produkter på www.ioteksperten.dk om varen er på lager og hvornår den forventes at kunne afsendes.

Fragtomkostningerne vil bl.a. afhænge af antallet af varer, deres vægt, hvor varerne skal leveres etc. Du kan altid se de samlede leveringsomkostninger, når du bestiller varer på https://ioteksperten.dk.

Med mindre andet aftales, vil du være berettiget til at hæve købet, hvis du ikke har modtaget de bestilte varer senest 14 dage efter, at du har afgivet din ordre.
IOT Eksperten leverer i hele Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

8. Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, dog ikke leveringsomkostninger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Har du allerede modtaget varerne, skal du sende dem retur til IOT Eksperten uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du hæfter for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Du skal selv afholde udgiften for returnering af varen.

9. Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Har du som forbrugere købt varer, har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte IOT Eksperten og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

IOT Eksperten indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Reklamation kan foretages ved at kontakte os på enten [email protected] eller på tlf +45 71 994 993.

Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

Hvis du er erhvervsdrivende og – i strid med punkt 1 – har brugt IOT Ekspertens netbutik (www.ioteksperten.dk) til indkøb af varer, ydes du kun 30 dages reklamationsret.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som erhvervsdrivende straks kontakte IOT Eksperten, efter at en fejl eller mangel konstateres.

Du har som erhvervsdrivende i øvrigt pligt til at foretage en undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

IOT Eksperten tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

11. Kontakt

IOT Eksperten
Horsekildevej 1, 2500 Valby
CVR: 36461721
Tlf.: 71 994 993
E-mail: [email protected]